تشخیص جریان هجومی و جلوگیری از عملکرد بی‌مورد رله دیفرانسیل با استفاده از شکل‌های لیساژور جریان

بهروز طاهری؛ سیدامیر حسینی؛ حسین عسکریان ابیانه؛ فرزاد رضوی

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1398، ، صفحه 43-54

چکیده
  جریان هجومی همدردی که در ترانسفورماتورهای سری و موازی اتفاق می‌افتد، می‌تواند دو مشکل عمده را در حفاظت از ترانسفورماتورهای قدرت ایجاد کند. اولین مشکل این است که سیستم حفاظت از ترانسفورماتور ممکن است به علت افزایش زیاد جریان عملکرد نادرست داشته باشد. دوم ممکن است وقتی یک سیستم حفاظت مشترک برای ترانسفورماتور‌های موازی طراحی می‌گردد، ...  بیشتر