کلیدواژه‌ها = گرید محاسباتی
تعداد مقالات: 1
1. مقابله با افت کیفیت پیش بینی کننده وضعیت آتی کار در محیط گرید محاسباتی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 39-48

رضا قائمی؛ حسین سلامی؛ مهرداد جلالی