کلیدواژه‌ها = انتخاب ویژگی
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص احساسات از سیگنال های گفتار براساس روش های فیلتر

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 3-12

نرجس یزدانیان؛ حمید محمودیان