کلیدواژه‌ها = نرخ خطای سمبل
تعداد مقالات: 2
2. تخصیص توان در سیستم رله شناختی با کانال‌های محوشونده رایلی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 74-79

روح اله آقاجانی؛ رضا سعادت؛ محمدرضا عارف