کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص حالت احساسی از سیگنال گفتار در حالت مستقل از گوینده با استفاده از آنتروپی بسته موجک

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 67-74

مینا کدخدایی الیادرانی؛ سید حمید محمودیان؛ غزال شیخی