نویسنده = داور میرعباسی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سمت تقاضا در یک ریز‌شبکه هوشمند با حضور منابع تجدیدپذیر و بارهای پاسخ‌گو

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 55-70

غلامرضا اقاجانی؛ داور میرعباسی؛ بهروز الفی؛ هادی سید حاتمی