نویسنده = محمد طلوع عسکری سدهی اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. فیلتر کالمن دو بعدی تعمیم یافته به منظور تخمین دمای درونی باتری بدون استفاده از حسگر

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 49-58

محسن غلامرضایی؛ محمد طلوع عسکری سدهی اصفهانی