نویسنده = مهرداد جلالی
تعداد مقالات: 1
1. سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 65-72

مهدی نجاتی؛ حمید طباطبایی؛ مهرداد جلالی