نویسنده = احمد حاتم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک روش جدید فشرده‌سازی ویدیو مبتنی بر تبدیل ویولت و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 3-14

محمد رحمانیان؛ احمد حاتم؛ محمدعلی شفیعیان