نویسنده = محمدرضا یوسفی نجف آبادی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی روتور در موتور سوئیچ رلوکتانس به منظور تولید گشتاور پیوسته بوسیله ی آنالیز اجزای محدود

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 13-20

داوود کرمعلیان؛ بهروز مجیدی؛ محمدرضا یوسفی