مهندسی کنترل
کنترل سطح دینامیکی با استفاده از شبکه‌های عصبی تطبیقی برای سیستم-های تصادفی غیرخطی به فرم فیدبک-اکید دارای پسماند پرنتل-ایشلینسکی در عملگر

محمد مهدی آقاجری؛ مهناز هاشمی

دوره 11، شماره 42 ، مرداد 1399، ، صفحه 15-27

چکیده
  به­منظور پایدارسازی سیستم­های تصادفی غیرخطی فیدبک-اکید دارای غیرخطی­گونگی پسماند پرنتل-ایشلینسکی در عملگر، با بکارگیری روش طراحی کنترل سطح دینامیکی تطبیقی که از شبکه ­های گوسی بهره­برده­اند، یک روش طراحی کنترل­کننده پیشنهاد شده است. این روش قابل اعمال به سیستم­های غیرخطی تصادفی با هر نوع دینامیک نامعلوم است. شبکه­های ...  بیشتر

مهندسی کنترل
کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی

فاطمه محمدزمانی؛ مهناز هاشمی؛ غضنفر شاهقلیان

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1398، ، صفحه 3-12

چکیده
  کنترل سیستمها در فرآیندهای صنعتی در معرض مشکلاتی مثل وجود محدودیت بر سیگنالهای سیستم، نامعینی پارامترها، تأخیر زمانی و عیب عملگرها هستند. طراحی کنترل کنندهای که بتواند درضمن ارضای قیود، سیستم را کنترل، با این اثرات مقابله و آنها را جبران کند، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، مسئله تأخیر زمانی تا حدی جدی و تاثیرگذار ...  بیشتر

مهندسی کنترل
کنترل همزمان ساز تطبیقی سیستم‌های غیرخطی آشوب در حضور اشباع ورودی و عیب عملگر

مهناز هاشمی؛ امیر پویان

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1398، ، صفحه 53-60

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل کننده تطبیقی برای کنترل سیستم‌های غیرخطی جرک در معرض پارامترهای نامعین و محدودیت‌های کنترلی عیب عملگر و اشباع ورودی ارائه شده است. عیب عملگر در نظر گرفته شده عیوب کاهش کارایی و قفل شونده را پوشش می‌دهد. مقدار، زمان و الگوی عیوب در نظر گرفته شده کاملاً نامعین است یعنی مشخص نیست در چه زمانی، کدام عملگرها و با ...  بیشتر

مهندسی کنترل
طراحی کنترل‌کننده جبران‌ساز عیب برای سیستم‌های چند‌عاملی دارای نا‌معینی

شهره شریفیان؛ مهناز هاشمی

دوره 10، شماره 38 ، مرداد 1398، ، صفحه 23-32

چکیده
  در این مقاله، طراحی کنترل‌کننده جبران‌ساز عیب برای سیستم‌های چند ‌عاملی غیر‌خطی مورد بررسی قرار گرفته است. دینامیک هر یک از عوامل، دارای نا‌معینی می‌باشد. در ضمن تبادل اطلاعات بین عوامل، تحت گراف جهت‌دار و ثابت صورت گرفته است. در این طراحی، از روش کنترل غیر‌خطی پسگام به منظور طراحی کنترل‌کننده غیر‌خطی استفاده شده است. با استفاده ...  بیشتر

مهندسی کنترل
کنترل تطبیقی سیستم‌های غیرخطی در حضور خرابی عملگر

مهناز هاشمی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، ، صفحه 51-58

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل کننده تطبیقی برای کنترل یک کلاس از سیستم‌های غیرخطی در معرض پارامترهای نامعین، بهره کنترلی متغیر و با وجود خرابی عملگر ارائه شده است. کنترل کننده ارائه شده می تواند خرابی کاهش کارایی و خرابی قفل شونده در عملگر را کامل جبران کند. مدل خرابی عملگر در نظر گرفته شده قابلیت جبران غالب خرابی‌های قابل وقوع در سیستم ...  بیشتر