نویسنده = ابوالفضل واحدی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ترانسفورمرهای پالسی با هسته‌های نانو بلوری

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 3-8

امیر بکتاش؛ ابوالفضل واحدی