نویسنده = ناصر پرهیزگار
تعداد مقالات: 1
1. مقاوم سازی الگوریتم شکل دهی پرتو

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 21-30

سجاد دهقانی؛ ناصر پرهیزگار