مهندسی پزشکی
نهان نگاری مقاوم و نیمه کور تصاویر دیجیتال بر اساس تابع تبدیل موجک گسسته و تجزیه مقادیر تکین

محمدرضا رضایتمند؛ علیرضا نقش

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1401، ، صفحه 1-18

چکیده
  در کار با تصاویر پزشکی، اولویت اصلی تأمین امنیت اسناد بیمار در برابر هرگونه دست‌کاری توسط افراد غیرمجاز است؛ بنابراین، نگرانی اصلی سیستم پزشکی الکترونیکی موجود، ایجاد برخی از راه‌حل‌های استاندارد برای حفظ اصالت و یکپارچگی محتوای تصاویر پزشکی است. بر این اساس نهان نگاری تصاویر دیجیتال زمینه های کاربردی فراوانی دارد، یکی از مهمترین ...  بیشتر

مهندسی مخابرات
نهان نگاری مقاوم تصاویر دیجیتال به کمک تبدیل گراف‌محور و الگوریتم ژنتیک

سیدمحمدرضا موسوی؛ علیرضا نقش

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1398، ، صفحه 13-22

چکیده
  به منظور نهان‌نگاری اطلاعات در تصاویر دیجیتال و همچنین مقاوم‌سازی آنها روش‌های متعددی تاکنون معرفی شده است. در این روش از تبدیل گراف محور استفاده شده است و به کمک الگوریتم ژنتیک بهترین ساختار گراف استخراج می‌شود به طوری که نهان‌نگاری با بیشترین مقاومت در برابر حملات انجام شود. یکی از روش‌های مرسوم در مقاوم‌سازی نهان‌نگاری استفاده ...  بیشتر

مهندسی پزشکی
طبقه بندی و استخراج ویژگی الکتروانسفالوگرام صرعی با استفاده از روش های PCA،ICA،EMD،DWT و SVM

جواد ابراهیم نژاد؛ مهکام کاهکش؛ علیرضا نقش

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، ، صفحه 15-22

چکیده
  هدف این مقاله طبقه بندی سیگنال های الکتروانسفالوگرام به دو دسته صرعی و سالم می باشد. برای دستیابی به بالاترین دقت، از تکنیک های مختلف استفاده شده است. روش های تبدیل موجک و تجزیه حالت تجربی برای استخراج ویژگی های مورد نظر از این سیگنال ها به کار رفته است. این دو روش از لحاظ تاثیر در فرآیند طبقه بندی با یکدیگر مقایسه شده اند. جهت کاهش ابعاد ...  بیشتر

مهندسی مخابرات
نهان‌نگاری مقاوم تصویردیجیتال در برابر حمله‌ی برش و نویز نمک و فلفل با استفاده از سودوکوی دو مرحله‌ی

محمد شهاب گلی؛ علیرضا نقش

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1396، ، صفحه 21-32

چکیده
  امروزه از روش‌های زیادی برای نهان‌نگاری تصویر دیجیتال به عنوان یک حاشیه امن، جهت حفظ اطلاعات استفاده می‌شود اما یک حمله‌کننده می‌تواند با برش بخشی از تصویر واترمارکشده یا اعمال نویز نمک و فلفل بر روی آن، اطلاعات را از بین ببرد. در سال‌های اخیر الگوهای زیادی برای مقابله با این حملات مطرح شده که تا حد زیادی اثرات ناشی از این حملات ...  بیشتر

نهان‌نگاری تصویر دیجیتال مقاوم در برابر برش با استفاده از جدول سودوکو در حوزه مکان و تبدیلات

شادی صانعی؛ علیرضا نقش

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1395، ، صفحه 13-26

چکیده
  با توسعه سریع فناوریهای دیجیتال، حفاظت از حق تالیف و اثبات مالکیت اطلاعات اهمیت فراوانی یافته است. در نهان‌نگاری تصویر، اطلاعات داخل تصویر به نحوی جاسازی می‌شود که کیفیت بصری تصویرکاهش نیابد و گیرنده بتواند اطلاعات مورد نظر را دریافت کند. همچنین برخی از حملات مانند برش تصویر، اطلاعات نهان‌نگار را از بین می‌برند. در این مقاله طرح ...  بیشتر