نویسنده = محمدرضا شریعتی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری صنعتی تاثیر آلودگی بر عملکرد عایقهای فشار قوی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-30

محمدمهدی قنبریان؛ محمدرضا شریعتی؛ محمد محمدی