نویسنده = علی هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و شبیه سازی یک نمونه آنتن یکپارچه پهن باند و همه جهته برای شناورهای دریایی

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 29-40

میثم واهب؛ علی هاشمی؛ حسین امامی؛ مهدی امامی