نویسنده = مالک محمدرضایی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل سرعت موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با ولتاژ ورودی نامتعادل

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 17-23

مالک محمدرضایی؛ غلامرضا عرب؛ آرش دقیقی؛ جعفر سلطانی