نویسنده = علی تراب
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک الگوریتم جدید در ترکیب GPS/ABS مبتنی بر منطق فازی برای ناوبری خودرو

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 45-58

علی امین زاده؛ حامد بنی زمان؛ علی تراب؛ علی‌اکبر صفوی