نویسنده = حامد بنی زمان
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم پایش از راه دور گلخانه مبتنی بر وب و با استفاده از پروتکل Zigbee و شبکه ارتباطی GSM

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 71-79

عبدالحمید طباطبایی‌فر؛ محمدعلی شفیعیان؛ حامد بنی‌زمان؛ سید علی تراب جهرمی


3. ارائه یک الگوریتم جدید در ترکیب GPS/ABS مبتنی بر منطق فازی برای ناوبری خودرو

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 45-58

علی امین زاده؛ حامد بنی زمان؛ علی تراب؛ علی‌اکبر صفوی