نویسنده = علیرضا کاشانی نیا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی آنتن مجتمع فعال با میکسر حذف تصویر و متوقف کننده باندهای جعلی آنتن

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 3-10

علی رضا حاضری؛ علیرضا کاشانی نیا