نویسنده = رضا صفیان
تعداد مقالات: 2
1. تحریک شکاف موازی طولی توسط تیغه‌ی زیگ زاگی شکل، در موجبر مجتمع شده در زیر لایه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 9-14

مهدی سالمی؛ مهدی مرادیان؛ رضا صفیان


2. طراحی کوپلر جهتی موجبری بر اساس ساختار موجبر مجتمع درون زیرلایه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 3-10

زهره پورغلامحسین؛ رضا صفیان