نویسنده = پدرام وکیلی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل جدید پنج قطب بیرینگ مغناطیسی و مقایسه با مدل سه قطب

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 9-14

پدرام وکیلی؛ مهرداد جعفربلند؛ حمیدرضا مومنی