نویسنده = محسن عشوریان
تعداد مقالات: 2
2. پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب با استفاده از شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-38

زهره مقاره عابد؛ محسن عشوریان؛ کیومرث غوثی