نویسنده = مهرداد جعفر بلند
تعداد مقالات: 5
2. بهینه سازی چند هدفی منبع تغذیه پالسی برای تفنگ ریلی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 25-30

مهرداد جعفربلند؛ مهدی پیوندی


3. بهینه‌سازی انرژی مصرفی دو موتور الکتریکی تزویج‌شده بر اساس الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 3-10

مهرداد جعفربلند؛ محمود زاده‌باقری


5. تحلیل حالت ماندگار مبدل رزونانسی مرتبه چهار با فیلتر خروجی خازنی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-65

نوید شفیعی؛ حسین فرزانه فرد؛ مهرداد جعفر بلند