نویسنده = امیر زارع شهری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی، مدل سازی و ساخت یک مکانیزم آکروبات و برقراری ارتباط آن با نرم افزار متلب

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 11-20

حسن صیدی؛ عباس حریفی؛ امیر زارع شهری


2. شناسایی پارامترها و کنترل یک سیستم آکروبات ساخته شده

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 15-22

عباس حریفی؛ حسن صیدی؛ امیر زارع شهری