تعداد مقالات: 287
228. سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 65-72

مهدی نجاتی؛ حمید طباطبایی؛ مهرداد جلالی


229. یک رویکرد جدید برای طراحی سیستم ارتینگ با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 54-63

سجاد صمدی نسب؛ فرهاد نامداری؛ محمد بخشی پور


230. تخمین و استخراج شکل موج سینوسی از مبدل ماتریسی با استفاده از روش استراتژی متعامد

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 54-61

علیرضا سیادتان؛ سیدابراهیم افجه؛ هادی آقازاده


231. مدیریت سمت تقاضا در یک ریز‌شبکه هوشمند با حضور منابع تجدیدپذیر و بارهای پاسخ‌گو

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 55-70

غلامرضا اقاجانی؛ داور میرعباسی؛ بهروز الفی؛ هادی سید حاتمی


234. تحلیل پدیده انشعابات در یک کوره قوس الکتریکی متصل به شبکه قدرت

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 62-73

محمد بهزاد اسحقی؛ مهران زمانی فر


236. فیلتر کالمن دو بعدی تعمیم یافته به منظور تخمین دمای درونی باتری بدون استفاده از حسگر

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 49-58

محسن غلامرضایی؛ محمد طلوع عسکری سدهی اصفهانی


240. تخمین مقادیر نامشخص کیفیت سرویس به منظور افزایش کیفیت سرویس گرید مرکب با استفاده از شبکه ی بیزی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 63-72

علی اصغر پور حاجی کاظم؛ حسین پدرام؛ حسن ابوالحسنی


241. روشی جدید برای تشخیص عیب ناهم راستایی استاتیک در موتورهای القایی قفس سنجابی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 53-63

مهدی احمدی؛ جواد پشتان؛ سید مهدی میر ایمانی


242. شبیه سازی و ساخت یک مبدل غیر ایزوله کاهنده در شرایط ZCS

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 67-73

ناهید همتیان؛ مسعود جباری


243. کنترل فازی- تطبیقی بازوی مکانیکی غیرخطی دو محوره با مفاصل صلب در حضور نامعینی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 61-65

مریم منتظری؛ سید حمید محمودیان


244. پایدار سازی رفتار سیستم تعلیق الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 53-61

عباس نجار خدابخش؛ محمدرضا مرادیان؛ لیلا نجار خدابخش؛ نوید رضا ابجدی


245. بازشناسی حروف برخط فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساختاری

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 55-65

وحید قدس؛ احسان اله کبیر


246. طراحی تقسیم‌کننده توان ویلکینسون نامتعادل توسط خطوط ریزنوار تزویج شده نامتقارن

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 57-65

مهدی مرادیان؛ سعید نصری؛ مجید طیرانی


250. طراحی پارامترهای جبران کننده راکتور تایریستور کنترل برای کوره‌های قوس الکتریکی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 49-55

مهدی ترابیاناصفهانی؛ رحمت اله هوشمند