تعداد مقالات: 339
51. کنترل عصبی- تطبیقی مقاوم روبات اسکارا سه محوره با وجود نامعینی جرمی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 11-18

منصوره تسلیمی؛ عباس چترایی؛ مجتبی حسینی


52. بررسی اثرات نحوه کلیدزنی در تکنیک کنترل مستقیم گشتاور بر ولتاژ وجه مشترک و جریان بلبرینگ

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 11-18

محمد تقی صادق زاده؛ غلامرضا عرب؛ امیرحسین میرزاییان؛ سید محمد مدنی


53. طراحی کنترل‌کننده فازی عصبی تطبیقی برای پاندول معکوس

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 11-18

امینه بابری؛ مریم ذکری؛ سعید حسین نیا


54. طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه برای حالت هاور یک بالگرد مدل با درجه آزادی محدود

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 11-18

سینا عاملی؛ علیرضا فاتحی؛ محمد عطایی


55. استراتژی پیشنهاد بهینه شرکت‌های تولیدی، در بازارهای انرژی و رزرو با استفاده از برنامه‌ریزی خطی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 11-20

حسن براتی؛ علی حبیب‌زاده؛ افشین لشکرآرا؛ جمشید آقایی


56. تعیین هویت مقاوم مبتنی بر ویژگیهای مستخرج از مسیر بطنی بینایی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 11-18

زهره یعقوبی؛ مرتضی الیاسی؛ اردلان الیاسی


58. طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC منبع جریان جدید با کلیدزنی نرم (ZCS)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 11-18

بهادر فانی؛ مجید دلشاد


60. طراحی کنترل‌کننده برای مانور شناورهای سطحی تندرو در حضور اغتشاش‌های دریایی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 11-16

مهرداد جعفربلند؛ احسان واحدی؛ غضنفر شاهقلیان


61. کاهش سرباره در حسگری مشارکتی و ترتیبی طیف در شبکه‌های رادیویی هوشمند با محدودیت پهنای باند

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 11-16

سمیرا ترابی؛ علی بهرامی؛ محمدفرزان صباحی


62. یک مطالعة موردی جهت بهینه سازی سیستم اتصال زمین مخازن ذخیره مواد نفتی اصفهان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 11-18

شاهرخ شجاعیان؛ ابراهیم حیدری


65. یک مبدل دو جهته ZVS غیر ایزوله جدید با حداقل المان کمکی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 13-24

نسرین اسدی مدیسه؛ مجید دلشاد


66. طراحی پایدارسازسیستم قدرت بر اساس تئوری کنترل لغزشی برای سیستم قدرت چند ماشینه

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-22

غضنفر شاهقلیان؛ امین رجبی؛ بهرام کریمی؛ محمدرضا یوسفی


68. ارزیابی قابلیت اعتماد انواع SVC در سیستم‌های قدرت با استفاده از زنجیره‌ی مارکوف

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 13-22

علی بهدان؛ بهادر فانی؛ احسان ادیب


71. بهبود استفاده از طیف رادیویی شبکه های توری بی سیم در مسیریابی ترافیک های چند پخشی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 13-24

زینب عسگری؛ آوید آوخ؛ سید محمود دانشور فرزانگان


73. طراحی روتور در موتور سوئیچ رلوکتانس به منظور تولید گشتاور پیوسته بوسیله ی آنالیز اجزای محدود

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 13-20

داوود کرمعلیان؛ بهروز مجیدی؛ محمدرضا یوسفی


75. نهان نگاری مقاوم تصاویر دیجیتال به کمک تبدیل گراف‌محور و الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 13-22

سیدمحمدرضا موسوی؛ علیرضا نقش